لذت بردن از وعده های غذایی لذیذ در رستوران ها به عنوان گران قیمت به عنوان لوکس.