آیا سرگرم کننده پخت و پز و سرو غذا در این بخش به طور کامل به رستوران چینی اختصاص داده شده است.