بازی-رستوران-و-آشپزخانه

بازی رستوران و آشپزخانه

از آن لذت ببرید آماده برای مشتریان رستوران Fish'n'chips.

گروه شاهد بود.

  • : حرکت شخصیت.
  • فضای مطبوعات به عمل (گرفتن، رها کردن و طبخ مواد غذایی).

77% عاشق این بازی
همه بازی ها