Burgers-turke

Burgers turke

Menaxhon një hamburger të realizohet dhe të bëjë të shërbejë klientët tuaj sa më shpejt të jetë e mundur! Kini kujdes të mos për të bërë gabime në urdhërat!

75% love këtë lojë
Të gjitha lojrat