Cafe-menaxhimit

Café menaxhimit

Ndihmë Bartender për të përshëndetur konsumatorët, përgatitur urdhërat dhe duke i shërbyer klientëve.

Kontrollet.

  • Përdorni miun për të luajtur.

88% love këtë lojë
Të gjitha lojrat