ఒక-రెస్టారెంట్-లో-సేవకురాలిగా-జెన్నిఫర్-రోజ్-రెస్టారెంట్-లవ్

ఒక రెస్టారెంట్ లో సేవకురాలిగా (జెన్నిఫర్ రోజ్: రెస్టారెంట్ లవ్)

వినియోగదారులు ఉంచండి, వారి ఆర్డర్లు తీసుకోవటం మరియు వారికి సేవ.

నియంత్రిస్తుంది.

  • : ఆడటానికి మౌస్ ఉపయోగించండి.

84% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట