న్యూయార్క్-లో-పెంగ్విన్స్-తో-రెస్టారెంట్-ఆట

న్యూయార్క్ లో పెంగ్విన్స్ తో రెస్టారెంట్ ఆట

కేవలం న్యూయార్క్ గుండె లో పెంగ్విన్స్ అంకితం ఒక రెస్టారెంట్ నిర్వహించడానికి ఫన్ ..

నియంత్రిస్తుంది.

  • : మౌస్ తో ప్లే.

86% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట