టర్కిష్-బర్గర్లు

టర్కిష్ బర్గర్లు

ఒక హాంబర్గర్ స్టాండ్, మరియు నిర్వహిస్తుంది సాధ్యమైనంత త్వరగా మీ వినియోగదారులు పని! ఆజ్ఞలలో తప్పులు చేయడం జాగ్రత్తగా ఉండండి!

75% ఈ గేమ్ ప్రేమిస్తున్నాను
అన్ని ఆట