การจัดการของสะเต๊ะออนไลน์

ผู้จัดการออนไลน์ Kebab

เรียนรู้ที่จะจัดการกับสะเต๊ะ!

ควบคุม

  • : เล่นด้วยเมาส์

75% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด