เกมเบอร์เกอร์เตรียม

เตรียมเกมเบอร์เกอร์

รับลูกค้าและเตรียมเบอร์เกอร์เลือกของพวกเขา

ควบคุม

  • : เล่นทั้งหมดด้วยเมาส์

75% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด