เตรียมเกมเบอร์เกอร์-2

เตรียมเกมเบอร์เกอร์ 2

รับลูกค้าและเตรียมเบอร์เกอร์เลือกของพวกเขา

ควบคุม

  • : เล่นทั้งหมดด้วยเมาส์

85% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด