ไก่ฟาสต์ฟู้ด

ไก่ Fastfood

ได้สนุกวิ่งไก่ฟาสต์ฟู้ดของคุณเอง ดีเกม!

ควบคุม

  • : เล่นด้วยเมาส์

84% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด