ตั้งของร้านอาหารและห้องครัว

ร้านอาหารและห้องครัวเกม

ได้เตรียมความพร้อมสำหรับความสนุกสนาน Fish'n'chips ลูกค้าร้านอาหาร

ควบคุม

  • : ตัวละครย้าย
  • : กดพื้นที่เพื่อทำหน้าที่ (ใช้เวลาลดลงและการปรุงอาหารอาหาร)

76% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด