ระเบียงห้องอาหาร

ระเบียงห้องอาหาร

เล่นเสิร์ฟและบริการสั่งซื้อของลูกค้าโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

ควบคุม

  • : เล่นด้วยเมาส์

79% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด