บริการเกมในโรงอาหาร

เกมในการให้บริการโรงอาหาร

ช่วยในการให้บริการลูกค้า Ana ร้านอาหารได้อย่างรวดเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้โดยไม่ต้องเข้าใจผิดควบคุม

ควบคุม

  • : เล่นทั้งหมดด้วยเมาส์

90% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด