โรงอาหารบริการเกม

บริการโรงอาหารเกม

ในเกมนี้คุณจะต้องใช้เวลาเรียนซุป

ควบคุม

  • คลิกที่ตัวอักษรที่จะทำให้พวกเขาทำหน้าที่

75% รักเกมนี้
เกมทั้งหมด