Sarveuse-ko-ng-isang-restaurant

Sarveuse ko ng isang restaurant

Makakatulong sa mga tagapagsilbi upang maghatid ang mga customer ng restaurant sa lalong madaling panahon.
Ang layunin ay upang kumita ng pinakamaraming pera hangga't maaari, gamitin ang pera sa améiorer ang iyong restaurant.

Control.

  • : Lahat play ang mouse.

78% ibigin ito laro
Lahat ng mga Game