Co-phuc-vu-trong-nha-hang-jennifer-rose-nha-hang-love

Cô phục vụ trong nhà hàng (Jennifer Rose: Nhà hàng Love)

Đặt khách hàng, nhận đơn đặt hàng của họ và phục vụ họ.

Điều khiển.

  • : Sử dụng chuột để chơi.

84% yêu thích trò chơi
Tất cả trò chơi